Vytvoriť účet

Nákupný košík

Zatvoriť

Žiadne produkty v košíku.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Kúpna cena je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena je stanovená v euro. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí kupujúceho informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Kúpna cena nezahŕňa náklady na prepravu tovaru. Doprava tovaru je sprostredkovaná spoločnosťou Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7 821 04 Bratislava

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

  • Prevodom na účet IBAN – SK07 0900 0000 0050 7171 4038
  • Online platbou cez platobné tlačidlo Besteron

Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. V prípade zvolenej platby prevodom vopred na účet bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od potvrdenia objednávky. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet predávajúceho, predávajúci má právo objednávku stornovať. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet predávajúceho.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

Spôsob prepravy: Prepravné náklady nie sú uvedené v cene tovaru. Záväzná cena za prepravu je uvedená v potvrdení objednávky.

  • Osobný odber
  • Slovenská pošta 2,95 s DPH
  • Kuriér DPD, cena 4,90€  s DPH
  • Zásielkovňa  4,20€ s DPH

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Objednaný tovar/Objednávky sú spracované a najneskôr do 15 pracovných dní odovzdané kuriérskej spoločnosti, ktorá zabezpečí doručenie zásielky formou balíka. V prípade že objednávku neplatíte vopred, balík posielame na dobierku,
v tomto prípade platíte kuriérovi v hotovosti.

Doručovanie zásielok je služba, ktorú nakupujeme formou outsourcingu, preto nie sme schopní ovplyvniť ani garantovať konkrétny deň alebo hodinu doručenia.

Zásielky by mali byť na území SR doručené v pracovné dni do 24 hodín od vyzdvihnutia kuriérskou službou u nás, na území ČR doručené v pracovné dni do 72 hodín od vyzdvihnutia kuriérskou službou u nás.

Doprava tovaru je sprostredkovaná spoločnosťou Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7 821 04 Bratislava.

Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaným tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto hneď oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Návrat hore